Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

A https://hellomall.hu online áruházat a Best Tees Shop Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
A Szolgáltató cégneve: Best Tees Shop Kft.
Cégjegyzék szám: 01-09-378852
A Szolgáltató székhelye: 1063 Budapest, Szív utca 33.
E-mail cím: info@hellomall.hu

 

II. A szolgáltatás igénybevétele


A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket. A Felhasználó a regisztrációval és a megrendelés leadásával szerződést köt Szolgáltatóval, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat.

 

1.A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy
minden esetben a saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.
A regisztráció és a megrendelés leadása során a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket is tartalmaznak, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

 

2 . A megrendelések leadása a hellomall.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a hellomall webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

 

3. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

4. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

 

III. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1. A megrendelt terméket az MPL futárszolgálat, vagy a Fox Post szállítja.

2.A rendelés összegét az alábbiak szerint van lehetőség kiegyenlíteni.

-Bankkártyás fizetés:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

-Paypal

 

-Banki Átutalás

 

-Utánvét (fizetés átvételkor a futárnak)

 


3. A termékek ára a házhoz szállítás költségét nem tartalmazza. Csomagolási költséget nem számítunk fel.
4. A webáruházban szereplő árak forintban értendőek, valamint bruttó árak, azaz tartalmazzák a törvényben előírt 27% Áfát, nem tartalmazzák viszont a szállítási költséget.

 

IV. A vásárlástól való elállás joga


A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza:

1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.
2. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Best Tees Shop Kft címére és 15 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. 
3. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
4. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
5. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

6.A termék visszaküldése esetén a visszaszállítási díj teljes egészben a vevőt terheli.

7.A postaköltséget nem áll módunkban visszatéríteni.

8.A szolgálatatónak módjában áll termékvisszaálltíási díjat felszámolni  a termék értékének 10%-ig.

9 .A szolgáltatónak módjában áll  a termék árának visszautalásával kapcsolatban keletkező  tranzakció költségének levonására. 

10. Az ügyintézés határideje 15 munkanap.

 

 Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

–         olyan nem előre gyártott termék esetében (egyedi termékeknél), amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (személyre szabott terméknek minősül a webhelyen kiválasztható, illetve a Vásárló által más módon meghatározott – feltöltött, körülírva megrendelt – mintával rendelt, a Vásárló által kiválasztott típusú, színű, méretű termék megrendelése, mivel ezeket Szolgáltató a megrendelést követően gyártatja le a Felhasználó részére); Ezeknél az egyedi termékeknél a termékcserére sincs lehetőség.

 

V. Garancia és jótállás

 

1. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
2. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
3. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a hellomall.hu oldalon az Információk menüpontban olvashatók.
5. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 

VI. Termék Cseréje

1.A termék cseréje esetén a visszaszállítási díj és az újbóli kikézbesítés díja a vevőt terheli.
2.Amennyiben a termék a felhasználó hibájából sérül meg úgy nem áll módunkban kicserélni.

3.Méretcsere szolgáltatás az egyedi termékekre nem vonatkozik.

3.Az ügyintézés határideje 15 munkanap.

VII. A felelősség korlátozása

 

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a hellomall.hu webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
4. Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
6, Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
7. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
8. A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.
9. A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.
10. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
11. A vásárló és az eladó is egyetemlegesen kijelenti, hogy minden felmerülő jogvitát - amennyiben egymás közt nem tudják mindkét fél részére megnyugtatóan lezárni - a Budapesti Fővárosi Bíróság hivatott eldönteni.

12. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

13. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

VII. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 

VIII. Panaszügyintézés


A vevő jogosult bármilyen nemű panaszával az alábbi elérhetőségeken az eladóhoz fordulni:
E-mailben: info@hellomall.hu

 

IXSzerződési feltételek módosítása

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
   
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
   
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
   
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
   
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
   
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
   
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
   
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
   
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
   
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
   
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
   
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

ADATKEZELÉSEK

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

 

Személyes adat:

Jelszó

Az adatkezelés célja:

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

 

 

Személyes adat:

Vezeték-és keresztnév

Az adatkezelés célja:

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

 

 

Személyes adat:

E-mail cím

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás.

 

 

Személyes adat:

Telefonszám

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

 

 

Személyes adat:

Számlázási név és cím

Az adatkezelés célja:

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

 

 

Személyes adat:

Szállítási név és cím

Az adatkezelés célja:

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

 

 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
   
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
   
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton az 1063 szív utca 33.
 • e-mail útján az hellomall.hu e-mail címen,

 

 

 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,

7.2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

 

 

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
   
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
   
 3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
   
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
   
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa:
Munkamenet sütik (session)

Adatkezelés jogalapja::

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés időtartama:

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

Kezelt adatkör:

connect.sid

 

Egyéb cookie-k esetén a lejárati idő 30 illetve 90 nap.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
   
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
   
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.